Mensen verschillen in hun dagelijkse gewoonten, bijvoorbeeld met betrekking tot het tijdstip van naar bed gaan en opstaan, al naar gelang hun ?chronotype?,. Ons onderzoek is gericht op het vinden van biologische mechanismen achter het fenomeen van verschillende ?chronotypes?, met andere woorden: waarom gaat de één heel vroeg naar bed en de ander heel laat? Omdat u vast wel nieuwsgierig zult zijn naar een vergelijking tussen uw eigen gegevens en de gegevens die tot nu toe zijn verzameld sturen wij u die vergelijking graag toe. Dit betreft een automatisch bericht naar uw email adres. Controleer s.v.p. of u dit correct hebt ingevuld.

Op deze pagina wordt naar uw persoonsgegevens gevraagd. Informatie over uw leeftijd, geslacht en woonplaats zijn van essentieel belang voor ons onderzoek. Uw woonplaats willen wij weten om uw gegevens in uw verblijfplaats (breedtegraad en tijdszone) te kunnen vergelijken met gegevens van mensen in andere landen en tijdzones. We vragen naar uw naam en emailadres voor het geval dat we contact met u zouden willen opnemen, bijvoorbeeld om meer informatie aan u te vragen of te vragen of het mogelijk is chronotype informatie te verzamelen bij uw familieleden.

Wij verzekeren u dat uw gegevens uiterst vertrouwelijk zullen worden behandeld. Na ontvangst van de door u ingevulde vragenlijst zullen uw persoonsgegevens (leeftijd, naam en (email)adres) automatisch gescheiden worden van de rest van de vragenlijst. Alle uitwerkingen zullen anoniem plaatsvinden, dat wil zeggen zonder kennis van uw naam, email adres etc. In het geval dat we contact met u op zouden willen nemen kunnen we uw persoonsgegevens opzoeken met behulp van een indexnummer dat automatisch aan uw vragenlijst en uw persoonsgegevens is toegekend.

Belangrijk!!! Deze vragenlijst niet invullen als u in de laatste drie maanden in ploegen dienst heeft gewerkt. Ga naar de volgende link als u in ploegendienst werkt.

Deze vragenlijst is ook beschikbaar in het Duits en Engels. Momenteel is er geen persoonlijke chronotype evaluatie in het Frans en Nederlands. Evaluaties voor de Franse en Nederlandse vragenlijst worden in het Engels verstuurd.

Probeer A.U.B. ALLE vragen te beantwoorden, ook als ze moeilijk lijken. Spontane antwoorden zijn vaak het beste.

Help ons A.U.B. bij de evaluatie van uw data, geef eenduidige tijd referenties (bijv. 23:00 in plaats van 11:00 PM)


Privacybeleid
Alle informatie die u in de Chronotype vragenlijst invult wordt beschermd door de bepalingen van de Gedragsnormen Commissie van de Universiteit van München en zullen met de uiterste vertrouwelijkheid worden behandeld.

Uw persoonlijke informatie (naam en adres, enz.) zal gecodeerd worden en opgeslagen worden afzonderlijk van uw slaap en activiteit gegevens en ondergaan een anonieme analyse. Enkel het hoofd van het Centrum voor Chronobiology, Professor Till Roenneberg, heeft toegang tot uw persoonlijke informatie die alleen teruggewonnen zal worden in het geval dat wij contact met u op zouden willen nemen voor verder onderzoek. Dit zal enkel het geval zijn indien uit uw informatie blijkt dat u van bijzonder belang bent voor onze studie (minder dan 5% van alle deelnemers). Door het invullen van de vragenlijst heeft u geen enkele verplichting tot verdere deelname. Uw persoonlijke informatie wordt onder geen enkele omstandigheid vrijgegeven naar een derde partij en zal na voltooiing van de studie worden verwijderd.


Ik wil niet verder gaan.
Doorgaan naar de vragenlijst.